The Pineapple Videobar goes Konstnärshuset, Stockholm, Fri - Sun, 3 - 5 March 2006

Friday 7 - 11pm, Saturday 12 - 4pm, Sunday 12 - 4pm


Videobarens program är uppdelat på två projektioner. Den ena innehåller kortare filmer på cirka 5 min,
till en sammanlagd programlängd på en timme. Den andra innehåller tre lite längre filmer runt 20 minuter
vardera och programmet tar också cirka en timme.
Projektionen med kortfilmer är löst indelat i fyra olika delar som på olika sätt belyser hur samtida bild-
konstnärer arbetar med video som ett konstnärligt verktyg för sitt skapande. I de tre första filmerna (01-03)
agerar konstnären själv som objekt och använder sin egen kropp (eller någon närståendes) som medel för
det som ska berättas. I 04-07 är det den animerade tekniken som används som byggmaterial för att genomföra
en filmidé. Filmerna 08-10 använder intervju-tekniken som bärande element och som för handlingen framåt.
De sista 11-14 handlar om att uttrycka olika känslor och stämningar med film-mediet som verktyg. Ibland
och ofta kan filmer givetvis flyta mellan olika distinktioner. Detta program belyser några möjligheter.
Projektionen med 3 längre filmer berör olika situationer som samhället idag befinner sig i. Människors utsatthet
för stress i ekorrhjulet, Israel-konflikten och diskussionen om kloning av människor och växter.

KORTFILMSPROJEKTION:

01. Lilibeth Cuenca Rasmussen: Absolute Exotic (04.25 min)
Bor i Köpenhamn, föräldrarna är dansk/filipinska. Hon arbetar ofta med tillhörighet i en global värld. Lilibeth
ä r själv huvudaktör i videon vilken ur ett kvinnligt perspektiv tar upp rollen som kvinna och sexuell handelsvara
i ett etniskt köpcentrum. Vad är inne och chickt, vad är ute och passé? Videon bygger på hennes egen sång och
dans och är mycket performativ till sin karaktär.

02. Diego Castro Schindler: Cheap Trick (03.13 min)
Bor i Frankfurt am Main i Tyskland, har spansk/tyska föräldrar. Hans video tillhör också en kategori som kan
betecknas performance-video, där konstnären själv agerar framför kameran. Konstverket skulle lika väl kunna
framföras 'live' på en scen som att förmedlas genom en videosekvens. I denna film (sv ö. Billigt Trick) travesteras
konstens finkulturella statustänkande med en handling som är folklig och 'billig'. Filmens svart-vita färgskala
refererar konsthistoriskt till 60-talet, då konstens innehåll kraftigt debatterades och genren video-performance
öddes.

03. Annika Ström: All My Dreams Have Come True (01.28 min)
Född i Helsingborg, bosatt i Berlin och Brighton. Hon använder ofta sig själv som utgångspunkt i sina videofilmer
som är influerade av musikvideos. Med rösten och en enkelt synt framför hon texter med vardagliga problem.
I denna film använder hon sig av sin egen mor som aktör i hennes hem i Helsingborg. I vår mångkulturella samtid
frågar Annika sin mor hur man översätter till engelska: "Alla mina drömmar har blivit sanna".

04. Astrid Göransson: En Modell (03.47 min)
Astrid är bosatt i Kvidinge utanför Helsingborg. Arbetar ofta med porträtt i olika tekniker. Videon är tidigare visad
på Dunkers men är här insatt i en ny kontext av andra animerade filmer (nr. 05-07). Filmen handlar om en naken-
modell och hennes rollspel. Animationstekniken är klassisk i den mening att man med hjälp av att förändra tecknade
linjer på en yta kan få figurer att röra på sig och berätta en historia. Musiken till filmen är sk. click's and cuts och är
en repetetiv och minimal form av techno oftast framställd av datorer eller andra elektroniska maskiner, där man
också brukar de missljud som kan uppstå vid maskiners användande.

05. Fredrik Elg/Petter Lawenius: The Diagnosis Of Dr. Fitzenschnabel
(05.38)
I den här animerade filmen kommer man att tänka på östeuropeiska dockfilmer och leranimationer från 70- och
80-tal. Dock, i förhållande till dessa filmers ’snällhet’, så utspelar sig denna film i en scenario hämtat från skräck-
filmens värld, och man tänker snarare på Frankenstein eller en Dr. Caligari. Fredrik och Petter är bosatta i Malmö,
har tidigare arbetat professionellt med dataspelsdramatik vid sidan av sina konstnärsskap.

06. David Krantz: Slutet (02.24 min)
" Salig är den som skall stå vid början ty han ska känna slutet och han ska inte smaka döden", från Thomas-
evangeliet. David Krantz, bosatt i Malmö, har hämtat inspiration till sin film från ett Bibelcitat. Filmens cykliska och
maniska karaktär påminner om livets cirkulera rörelser och dess meningslösa fåfänga. Filmen är helt datorframställd
i råformat och får en extra krispighet som övergår filmen som media och antar för ögat optiska kvalitéer.

07. Michael Johansson: In Search Of The Militant Code
(04.37 min)
Bosatt i Malmö, intresserade sig tidigt för datorn som konstnärligt verktyg. Denna film är också helt dator-
producerad. Michael intresserar sig för 3D-tekniken och dess möjligheter att på ett filosofiskt plan kopiera
verkligheten som vi känner den till en värld som man inte vet om den är sann eller ej. Här finns likheter med
cyberpunk-författaren William Gibsons bildvärld. Filmen är uppbyggd på över 5000 3D-stillbilder som tillsammans
skapar en undersökning av vad som händer i den fiktiva staden Abadyl.

08. Valerie Tevere: When I Say... (05.51 min)
Valerie är utbildad i Los Angeles men sedan några år bosatt i New York. Hon arbetar med undersökningar
och kartläggningar som utförs metodiskt och får en vetenskaplig aura. Det engelska uttrycket är "mapping" när man
med en konstnärlig utgångspunkt undersöker och kartlägger ett fysiskt område, en miljö eller ett fenomen. Verktygen
är oftast videokamera eller kamera och mikrofon. Slutresultatet kan vara uppförstorade stillbilder, en videofilm eller
ett ljudverk. Filmen "What I Say"... är ett uttrag ur en video-installation och visar 5 av 53 intervjuer Valerie gjorde
under år 2000. Intervju-offren får svara på vad de tänker på när hon nämner vissa specifika ledord som är av politisk
betydelse i New York.

09. Narve Hovdenakk: Metro (05.00 min)
Kommer från Norge och är ny-utexaminiserad från Malmö Konsthögskola. Filmen har formen av en intervju där
åskådaren får ta del av svaren men aldrig ser intervjuaren. Narve spelar själv huvudrollen i en film som handlar
om män. Den tar upp TV-världens ytlighet, fixering vid utseende och en konsumtion av sexuella attribut.

10. Jannike Låker: Beautiful People #1 (04.59 min)
Är från Norge och bosatt i Berlin. Hennes filmer tar upp tabubelagda ämnen på ett provocerande sätt.
De kan verka stötande men belyser mänskliga tendenser, som kanske aldrig sägs högt, men som finns som
underliggande ström hos många. Filmen är en intervju-situation där en norsk, välbärgad vit man uttrycker sina
nedlåtande åsikter om arabiska kvinnor men samtidigt, dubbelbottnat, hyser en sexuell fascination till dem.

11. Unni Gjertsen: Guarding An Iceberg (05.34 min)
Född i Norge, bosatt i Malmö. Filmen utspelar sig på Taiwan där en europeisk kvinna går omkring i huvudstaden
Taipei med ett isblock i ett rep. Man följer kvinnans vardagligheter och upplever att detta isblock är ett udda ting
att bära omkring på i en varm och fuktig miljö som Taiwans. I filmens begynnelse låter Unni, oss betraktare, förstå
att hon är född i Nordnorge och hennes barndomsdröm var att åka över hela världen och lära känna alla människor.

12. Åsa Maria Bengtsson: Surface (03.00 min)
Uppväxt i Helsingborg, bosatt i Malmö. Filmen utspelar sig någonstans på landsbygden i Sverige. Bild och ljud berättar
olika saker där det finns en hotbild i ett idylliskt landskap. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända men hot-
bilden växer och man som åskadare tänker kanske intuitivt på historiska eller samtida orosmoment i världen.

13. Lena Mattsson: Are Dreams Made Of This? (02.28 min)
Lena är bosatt i Malmö. Arbetar med kön, sexualitet och utsatthet. Som titeln antyder handlar filmen om en dröm-
sekvens där en filosofisk fråga ställs, en fråga som egentligen inte har ett entydigt svar men som många med Freud
menar är en manlig och naturlig drift.

14. Simone Zaugg: Everybody Loves The Crime (03.51 min)
Född i Schweiz, men sedan några år bosatt i Berlin. Hon arbetar ofta platsspecifikt med video-installa-tioner och
performance-foton där hon själv agerar som objekt för handling och stämning. Filmen belyser dubbelheten i ett
prydligt villa-samhälle där det finns en nervig underton av våld. Den har likheter med tv- och tidningsreportage där
frågan "hur kunde detta hända?" är central. Personer eller idylliska stadsdelar är genomtrevliga men döljer en
verklighet som ingen kan eller vill förstå.


PROJEKTION MED LÄNGRE FILMER:

1. Per Teljer: South Of Heaven (25.00 min)
Per Teljer har bott i Berlin i flera år. South Of Heaven är en tämligen absurd film. Den tar upp många aspekter av
den svenska debatten idag och innehåller givetvis Pers ingredienser av bl a absurditet, humor, våld och sex.

2. Erik Pauser/Cecilia Parsberg: I Can See The House / To Rachel
(22.12 min)
En mycket stark film som handlar om Rachel Corrie, kvinnan som tog sitt ansvar som mänsklig sköld i Israel-Palestina konflikten. Hon skyddade palestinska bosättningar med sin egen kropp och blev medvetet överkörd av en israelitisk bulldozer vid en rivningsattack. Erik Pauser och Cecilia Parsberg har rest ner till Gaza och gjort en intervju-dokumentär.

3. Rachel Mayeri: Stories From The Genome
(14.08 min)
Rachel Mayeri är bosatt i Los Angeles. Hon arbetar framför allt med animations-teknik och intresserar sig för samtida
forskning. Stories From The Genome handlar om läkaren som klonande sin egen gen i ett forskningsprojekt och blev
avslöjad.

 
             
Back