THE PINEAPPLE VIDEOBAR goes SOFIELUNDS FOLKETS HUS
Rolfsgatan 16, Malmö

ARKIV #3, Videoprogram med kvinnliga videokonstnärer
Torsdag 9 november, klockan 18.30

The Pineapple Videobar gör ett besök på Sofielunds Folkets Hus i Malmö. Arkiv #3 är en fortsättning på de visningar
Videobaren gjorde på Galleri Skånes Konstförening i april i år. I denna visning fokuserar Videobaren på videokonst
gjord av kvinnliga konstnärer från olika länder. Programmet varar i ungefär en timma och tjugo minuter.

Välkomna!

The Pineapple Project Room är en konstnärsdriven plattform och ett kreativt verktyg för samarbete, kommun-
ikation och nätverk i ett internationellt sammanhang. Research och process utvecklar kontinuerligt utställningsrummets
kontext och praktik som möjlighet till intressanta möten. The Pineapple's arbetsmetod bygger på närhet, öppenhet och
flexibilitet. Grundades 1996 med tidigare fast verksamhet i Malmö, Stockholm och Berlin. Projekt Videobar är ett
utvidgat och mobilt rum med fokus på videokonst och rörliga bilder i fusion med angränsande audiovisuella tekniker.
The Pineapple Videobar stöds av Digitala Bildverkstaden, Konstnärsnämnden - Sveriges Bildkonstnärsfond och
Sofielunds Folkets Hus.


Program:
01. Annika Ström: All My Dreams Have Come True 01:28
Från Sverige, bor i Brighton. I denna korta film undersöker konstnären det välkända uttrycket och ber sin mor
översätta meningen till engelska.

02. Meng Yeh Chou: The Moment 01:18
Från Taiwan, bor på Taiwan. Med humor undersöks seendet i förhållande till kön samtidigt som videokameran
används som ett fokuserande öga.

03. Rachel Mayeri: Stories From The Genome 14:08
Från USA, bor i Los Angeles. Ursprunget till hennes animerade berättelse börjar med läkaren som klonade sin
egen gen i ett forskningsprojekt.

04. Lena Mattsson: Are Dreams Made Of This? 02:28
Från Sverige, bor i Malmö. Som titeln anger handlar filmen om en drömsekvens, vilken många anser, är en
naturlig manlig instinkt.

05. Marie Denis: Couleur Locale 02:50
Från Frankrike, bor i Paris. Likt en ritual, ett pussel eller en målning förflyttas bilar för att finna den bästa strukturen
för ett visuellt uttryck.

06. Natascha Peña: White Nights 03:59
Från Chile, bor i Malmö. Denna videoperformance påvisar en process av rening och återställande av liv och
människovärde mot destruktiva krafter som krig.

07. Unni Gjertsen: Guarding An Iceberg 05:34
Från Norge, bor i Oslo. En europeisk kvinna vandrar runt i Taipei med ett isblock i sin hand. Hennes önskan är att
lära känna alla människor på jorden.

08. Cecilia Qvarnström: Migratory Bird 04:40
Från Sverige, bor i Malmö. Filmen tar avstamp i Nils Holgerssons klassiska resa över Sverige. Filmens fågel förflyttar
sig istället genom Malmös betonglandskap.

09. Valerie Tevere: When I Say 05:51
Från USA, bor i New York. Vad vissa kända platser i New York associerar till berättar några intervjuade människor
i denna film.

10. Lana Lin: Taiwan Video Club 13:56
Från Taiwan, bor i New York. Hennes mor kopierar program från taiwanesisk tv och distribuerar kassetterna i USA
vilket ger emmigranterna en möjlighet att upprätthålla en kontakt med sitt ursprung.

11. Laura Bruce: I Love Paris 04:30
Från USA, bor i Berlin. Filmens huvudperson berättar om alla de små ting som ger hennes vardagsliv något extra,
nästan som i en ouppnåelig dröm

12. Åsa Maria Bengtsson: Surface 03:00
Från Sverige, bosatt i Malmö. Filmen utspelar sig någonstans på landsbygden i Sverige. Bild och ljud berättar olika
saker. En hotbild är närvarande i ett idylliskt landskap.

13. Lilibeth Cuenca Rasmussen: Absolute Exotic 04:25
Från Filippinerna/Danmark, bor i Köpenhamn. Ett medryckande sång- och dansnummer där texten fokuserar på
kvinnor som sexuella handelsvaror i ett etniskt köpcentrum.

14. Jannicke Låker: Sketch For A Rape Scene 08:34
Från Norge, bor i Berlin. Inspelningen av en våldsam filmscen filmas gång på gång för att få rätt autenticitet, en sekvens som publiken kan finna obehaglig...

 
             
Back