THE PINEAPPLE VIDEOBAR goes SUPERMARKET, 21 - 25 Februari 2007
Konstnärshuset, Stockholm

Supermarket is an art fair for artist run spaces in Stockholm. The participants
are coming from different countries in Europe. The Pineapple Videobar contributes
with an international videoprogram in the Lounge entitled WOMEN FILMMAKERS.
The total length of the program is around 46 minutes.


Program: Women Filmmakers

01. Annika Ström: All My Dreams Have Come True (01:28)

02. Lena Mattsson: Are Dreams Made Of This? (02:28)

03. Lisa Jeannin: Black Master, Red Master, Blue Master (06:18)


04. Marie Denis: Couleur Locale (02:50)

05. Natascha Peña: White Nights (03:59)

06. Katarina Kvarnsjö: På Cirkus (00:32)

07. Unni Gjertsen: Guarding An Iceberg (05:34)

08. Marit Lindberg: Flamenco In Taipei (05:00)

09. Simone Zaugg: Everybody Loves The Crime (03:51)

10. Lilibeth Cuenca Rasmussen: Absolute Exotic (04:25)

11. Meng Yeh Chou: The Moment (01:18)

12. Jannicke Låker: Sketch For A Rape Scene (08:34)


The Pineapple Project Room är en konstnärsdriven plattform och ett kreativt verktyg för samarbete, kommun-
ikation och nätverk i ett internationellt sammanhang. Research och process utvecklar kontinuerligt utställningsrummets
kontext och praktik som möjlighet till intressanta möten. The Pineapple's arbetsmetod bygger på närhet, öppenhet och
flexibilitet. Grundades 1996 med tidigare fast verksamhet i Malmö, Stockholm och Berlin. Projekt Videobar är ett
utvidgat och mobilt rum med fokus på videokonst och rörliga bilder i fusion med angränsande audiovisuella tekniker.
The Pineapple Videobar stöds av Digitala Bildverkstaden, Konstnärsnämnden - Sveriges Bildkonstnärsfond och
Sofielunds Folkets Hus.

 
             
Back