please, scroll for english translation!

THE PINEAPPLE VIDEOBAR GOES GALLERI SKÅNES KONSTFÖRENING > > >
.................................................................................................................................................................................

The Pineapple Videobar smygstartar höstens videoprogram på Galleri Skånes Konstförening
i Malmö under tre onsdagskvällar redan nu i april.

Galleri Skånes Konstförening har inbjudit den mobila Videobaren att förtöja sina aktiviteter
i lokalerna på Bragegatan under hösten 2006. Vi kommer, med inriktning på video och rörlig
bild, att presentera en serie med arrangemang. Det kommer att bli videoprogram, enskilda
konstnärspresentationer, musik med mera.

På begäran presenteras nu i april delar av arkivet i repris plus några nya godbitar.

Programmen startar ca en kvart efter att dörrarna har öppnats. Förfriskningar finnes!
.................................................................................................................................................................................

Onsdag 5 april, klockan 19.00
THE BIKE EVENING


Välkomna till premiären på Galleri Skånes Konstförening och till den fantastiska cykelkvällen.
Två dokumentära filmer kommer att visas som på olika sätt belyser USA's förhållande till cykeln.
Första filmen Frihjulare är gjord av Malmö-filmaren Christopher Nelson som åkte med ett cykel-
kollektiv i en buss mellan San Fransisco och festivalen i Tultepec, Mexico. En samling cykel-
konstnärer, en freakshow, som utmed vägen stannar och jonglerar med sina ombyggda hojjar
som närmast kan beskrivas som cykelns svar på motorcyklisternas choppers. (Längd: ca 40 min)

Den andra filmen kan sammanfattas i sentensen "Cyklar du i USA räknas du som kriminell eller
kommunist". Filmen heter Still We Ride och beskriver en tradition av cykelparader i regi av av
Critical Mass på Manhattan i New York City. Plötsligt i aug 2004 får Bush-administrationen för sig
att det är en subversiv verksamhet och polisen slår till och arresterar 264 cyklister vilket är en av de
största massarresteringarna i New Yorks historia. Ung som gammal slås ned, arresteras med hand-
bojor och hamnar i rätten. Polisen mosar cyklar, slänger upp dem på lastbilsflak och tar fram
kraftigaste vinkelslipen för att ta skära loss allt som andas cykel utmed trottoarerna.
Men detta var bara början! (Längd ca 35 min)

Dessutom presenteras ljudkonst av det Los Angeles-baserade kollektivet Ultrared.

Givetvis är cykel till Bragegatan är att föredra denna kväll. Låt oss tillsammans spara på atmosfären!

VARMT VÄLKOMNA!
.................................................................................................................................................................................

Onsdag 12 april, klockan 19.00
THE ARCHIVE EVENING (# 1)


Lilibeth Cuenca Rasmussen: Absolute Exotic (04.25 min)
Valerie Tevere: Palm Trees on Madison Avenue (11.56 min)
Fredrik Elg/Petter Lawenius: The Diagnosis of Dr. Fitzenschnabel (05.38 min)
Kristen Rønnevik: Shake That Leg - a twitch (01.47 min)
Längd: 23.46 min

Magnus Bärtås: Who Is Dimitris Houliarakis? (09.09 min)
Åsa Maria Bengtsson: Surface (03.00 min)
Diego Castro: Cheap Trick (03.13 min)
Michael Johansson: In Search Of The Militant Code (04.37 min)
Jannicke Låker: Beautiful People #1 (04.59 min)
Längd: 24. 58 min
................................................................................................................................................................................

Onsdag 19 april, klockan 19.00
THE ARCHIVE EVENING (# 2)


Erik Pauser/Cecila Parsberg: I Can See The House/To Rachel (22.00 min)
Per Teljer: South of Heaven (25.00 min)
.................................................................................................................................................................................

Resten av Arkivet kommer att visas i repris senare under året!
.................................................................................................................................................................................

Galleri Skånes Konstförening
Bragegatan 15, 214 30 Malmö
Tel: + 040 10 33 80
.................................................................................................................................................................................

THE PINEAPPLE PROJECT ROOM
bananas@thepineapple.cc www.thepineapple.cc
.................................................................................................................................................................................
The Pineapple är en konstnärsdriven plattform och ett kreativt verktyg för samarbete,
kommunikation och nätverk i ett internationellt sammanhang. Research och process
utvecklar kontinuerligt utställningsrummets kontext och praktik som möjlighet till intressanta
möten. The Pineapple's arbetsmetod bygger på närhet, öppenhet och flexibilitet. Grundades
1996 med tidigare fast verksamhet i Malmö, Stockholm och Berlin. Projekt Videobar är ett
utvidgat och mobilt rum med fokus på videokonst och rörliga bilder i fusion med angränsande
audiovisuella tekniker. The Pineapple Videobar stöds av Digitala Bildverkstaden, Konstnärs-
nämnden - Sveriges Bildkonstnärsfond och Malmö Kulturnämnd. Tack till Skånes Konstförening!
.................................................................................................................................................................................english

THE PINEAPPLE VIDEOBAR GOES GALLERI SKÅNES KONSTFÖRENING > > >

.................................................................................................................................................................................

The Pineapple Videobar is, already now in April during three Wednesday-evenings, coming
sneaking and kicking off the upcoming video program of the autumn at the gallery Skånes
Konstförening in Malmö.

The gallery has invited the mobile Videobar to moor its activities in the localities of Skånes Konst
during the autumn of 2006. We will, with the aim and direction towards video and moving pictures,
present a series of events which concentrates around video-programs, artist presentations, music/
sounds and much more. Therefore The Pineapple is already now pushing for what to come!

On request presents now in April a re-run of the Archive plus some new and delightful movies.

The programs start fifteen minutes after the doors are opened. Beverages will be offered!
.................................................................................................................................................................................

Wednesday 5 April at 7 pm
THE BIKE EVENING


Welcome to the first night at the Gallery Skånes Konstförening and to the fantastic bicycle evening.
Two documentaries will be shown which in different ways illustrate the condition of biking in the USA.
The first film Frihjulare (Free wheelers) is made by Christopher Nelson, a film-maker living in Malmö,
who went together with a collective of bikers on a busride between San Fransisco and the festival of
Tultepec in Mexico. A bunch of bicycle artists, a freakshow, which along the road stops and juggling
with their rebuilt bikes which at the nearest can be described as the bicycle's answer to the chopper's
dream of the motor-cycle world. (Length: approx. 40 min)

The second film can be summerized in the maxim "biking in the States, you're either a criminal or a
communist". The name of the film is Still We Ride and it describes the Critical Mass' bicycle parades
at Manhattan in NY City. Suddenly in August 2004 the Bush-administration believes it's a subversiv
activity and the cops made a crackdown on the peaceful parade and arrest 264 bikers, one of the
largest mass arrests in New York City's history. Young as old are knocked to the street, arrested with
handcuffs and finally ended up in the court. The police smashes bikes, throughing them up on truck's
platforms, and using the heaviest power saw-machines to set the streets free from bikes.
But this was just the beginning! (Length: approx. 35 min)

Furthermore, we presents sound art of the Los Angeles-based collective Ultrared.

Naturally bikes are to prefer this special evening. Let us together save our atmosphere!

WARMLY WELCOME!
.................................................................................................................................................................................

Wednesday 12 April at 7 pm
THE ARCHIVE EVENING (number 1)


Lilibeth Cuenca Rasmussen: Absolute Exotic (04.25 min)
Valerie Tevere: Palm Trees on Madison Avenue (11.56 min)
Fredrik Elg/Petter Lawenius: The Diagnosis of Dr. Fitzenschnabel (05.38 min)
Kristen Rønnevik: Shake That Leg - a Twitch (01.47 min)
Total time: 23.46 min

Magnus Bärtås: Who Is Dimitris Houliarakis? (09.09 min)
Åsa Maria Bengtsson: Surface (03.00 min)
Diego Castro: Cheap Trick (03.13 min)
Michael Johansson: In Search Of The Militant Code (04.37 min)
Jannicke Låker: Beautiful People #1 (04.59 min)
Total time: 24. 58 min
.................................................................................................................................................................................

Wednesday 19 April at 7 pm
THE ARCHIVE EVENING (number 2)


Erik Pauser/Cecila Parsberg: I Can See The House/To Rachel (22.00 min)
Per Teljer: South of Heaven (25.00 min)
.................................................................................................................................................................................

The rest of the Archive will be re-screened later on this year!
.................................................................................................................................................................................

Galleri Skånes Konstförening

Bragegatan 15, 214 30 Malmö, Sweden
Tel: + 46 40 10 33 80
.................................................................................................................................................................................

THE PINEAPPLE PROJECT ROOM
bananas@thepineapple.cc www.thepineapple.cc
.................................................................................................................................................................................
The Pineapple is an artist run platform and a creative tool for collaboration, communication
and networking in an international discourse. Research and process develop continously
the context and the practice of the exhibition space as a opportunity to rise interesting social
gatherings. The Pineapple builds its method on intimity, openess and flexibility. Founded in
1996 with former activities in Malmö, Stockholm and Berlin. The new project Videobar is an
extended and mobile environment with focus on video and motion pictures in fusion with
adjacent audiovisual techniques. The Pineapple Videobar is supported by Digitala Bildverk-
staden, The Arts Grants Committee in Sweden and Malmö Kulturnämnd. Thanks to Skånes
Konstförening (The Association of Art in Scania).
.................................................................................................................................................................................
 
             
Back